Četvrta revizija ALV

Četvrta revizija osiguranja u slučaju nezaposlenosti (Arbeitsloseversicherung, ALV) Sve veći broj nezaposlenih i i...
[ translate: 'RAV' from: 'DE' ]
Četvrta revizija osiguranja u slučaju nezaposlenosti (Arbeitsloseversicherung, ALV)

Sve veći broj nezaposlenih i izdatci osiguranja u slučaju nezaposlenosti (u daljnjem tekstu ALV) utjecali su na pozitivnu odluku Švicaraca s obzirom na četvrtu reviziju.
Iako ova revizija ALV-a stupa na snagu tek 1.04 2011, neke promjene važe već od 1. siječnja 2011.

Povećanje doprinosa
Do prosinca 2010 su doprinosi za ovo osiguranje iznosili 2%, od čega su 1% uplaćivali poslodavci, a 1% zaposlenici. Od 1.01.2011. doprinosi će iznositi 2.2%, od čega će 1.1% uplaćivati poslodavac, 1.1% zaposleni. Osim toga se istodobno uvodi i tzv. solidarni doprinos u iznosu od 1% za one čija plaća iznosi od 126 001 do 315 000 godišnje. Poslodavac uplaćujue 0.5%, zaposleni ostalih 0.5%.

Važni uvjeti
Kada zaposlena osoba izgubi posao treba se odmah, a najkasnije do posljednjeg dana otkaznog roka, prijaviti u općini mjesta stanovanja, odnosno na RAV. Da bi zaposlenik u slučaju nezaposlenosit imao pravo na dnevnice iz blagajne za nezaposlene, neophodno je da ispunjava slijedeće uvjete:
 1. Mora stanovati u Švicarskoj. Iznimka su oni koji žive u pograničnim dijelovima.
 2. Neophodno je da se radi o potpunom ili djelomičnom gubitku zaposlenja, i to najmanje u trajanju od 2 radna dana kao i gubitku zarade usljed izostanka zaposlenja.
 3. Mora biti riječ o osobama s završenim obveznim školovanjem ( navršenih 17 godina starosti) i koje ne ispunjavaju uvjete za odlazak u redovitu starosnu mirovinu (žene 64, muškarci 65 godina starosti)
 4. Nezaposlene osobe moraju moći, htjeti i biti u stanju da rade najmanje 20%.
 5. Nezaposlenik mora prije prijave nezaposlenosti kod osiguranja za nezaposlene imati najmanje 12 mjeseci uplaćenih ALV doprinosa u posljednje 2 godine osim ako nije bio oslobođen od njihova plaćanja.
 6. Nezaposlena osoba mora uredno izvršavati naložene mu obveze od strane RAV-a. (traženje posla, pohađanje obveznih tečajeva itd.)

Dnevnice iz blagajne za nezaposlene (AL Taggelder)
Po dosada vrijedećem zakonu zaposlenici koji su u posljednje 2 godine imali 12 mjeseci uplaćenih doprinosa, imali su pravo na 400 dnevnica, a stariji od 55 godina na 520 dnevnica.

Od 1.04.2011. broj dnevnica od ALV ovisit će od starosnoj dobi i uplaćenim doprinosima osiguranika:
 • 200 dnevnica imati će oni koji budu imali najmanje 12 mjeseci uplaćenih doprinosa i mlađi su od 25 godina
 • 260 dnevnica imat će oni koji budu imali 12 mjeseci uplaćenih doprinosa i stariji su od 25 godina
 • s 400 dnevnica moći će računati oni koji budu imali najmanje 18 uplaćenih doprinosa i stariji su od 25 godna
 • 520 dnevnica imat će stariji od 55 godina s 24 mjeseca uplaćenih doprinosa
S najviše 520 dnevnica moći će računati oni koji imaju invalidske mirovine najmanje 40% i uplaćenih 24 mjeseca doprinosa.

Osolobođene od plaćanja AL doprinosa su osobe koje u posljednjih godinu dana:
 • nisu bile zaposlene zbog školovanja ili preškolovavanja ( ali su imale mjesto stanovanja u u Švicarskoj najmanje 10 godina),
 • kod kojih je postojala nemogućnost zapošljenja usljed bolesti, nesreće, odgajanja djece ili njege bliskih osoba u istom kućanstvu ( a stanovale su u to vrijeme u Švicarskoji )
 • Švicarski državljani i stranci s C dozvolom boravka zaposleni više od godine dana izvan Švicarske, EU i EFTA zemalja, a koji se u Švicarsku vraćaju.
Od plaćanja doprinosa oslobođene su i osobe koje traže zaposlenje zbog promijenjenih životnih okolnosti, kao što je odvojeni život bračnih partnera, razvod, invalidnost ili smrt bračnog partnera ili smanjenje odnosno i potpuno ukidanje vlastite mirovine i to u roku od godine od trenutka nastupanja promjene.
Osobe koje su bile oslobođene plaćanja AL doprinosa, do revizije su imale pravo na ukupno 260 dnevnica ako su ispunjavale sve uvjete, a od 1.04.2010 će imati pravo na samo 90 dnevnica iz blagajne za nezaposlene.

Visina dnevnica
Visina dnevnica ovisit će od visine osigurane plaće, s tim da zarade ispod 800 franaka (po dosada vrijedećem zakonu do 500 franaka) i iznad 10 500 franaka nisu osigurane.
Naknadu od 80% od blagajne za nezaposlene u vidu dnevnica će i dalje dobivati oni koji imaju djecu koju izdržavaju, a 70% koji nemaju obveze prema djeci.
Kod osoba koje su oslobođene od plaćanja ALV doprinosa uzimaju se paušalni iznosi kao osnovica isplate nadoknade.Visina paušalnih iznosa ovisi o starosti, stupnju obrazovanja nezaposlenog kao i od tomei postoji li obveza izdržavanja djece.

Broj dana čekanja na dnevice
Prema do sada vrijedećem zakonu su se dnevnice su se dobivale nakon 5 dana čekanja.(tzv. Wartezeit)

Stupanjem na snagu četvrte revizije vrijediti će sljedeća pravila:
 1. Pravo na dnevnice od prvog dana imati će osiguranici s osiguranom godišnjom plaćom do 36 000 franaka kao i osiguranici koji imaju obvezu izdržavanja djece do 25 godina i osiguranu godišnju plaću do 60 000 franaka.
 2. Na dnevnice moraju čekati 5 dana osiguranici koji imaju obvezu izdržavanja djece do 25 godina i osiguranu godišnju plaću od 60 001 franaka
 3. Osiguranici koji nemaju obvezu izdržavanja djece čekat će na dobijanja dnevnica:
 • 10 dana s osiguranom plaćom između 60 001 – 90 000 franaka
 • 15 dana od 90 001 – 125 000 franaka
 • 20 dana s osiguranom plaćom od 125 000 godišnje i više.

Odlazak u prijevremenu mirovinu mirovinske blagajni (Pensionskasse)
Kod većine mirovinskih blagajni radnici mogu otići s 58 godina u prijevremenu mirovinu, dok se u redovitu AHV mirovinu može ići tek s 64 (žene), odnosno 65 godina (muškarci).

Kod odlaska u prijevremenu situaciju potrebno je razlikovati 2 situacije:

Prva situacija je kada zaposlenici dragovoljno idu u mirovinu. U tom slučaju oni nemaju odmah pravo na dnevnice blagajne za nezaposlene. Oni nakon umirovljenja moraju raditii najmanje 12 mjeseci da bi stekli pravo na ALV dnevnice.
Druga situacija je kad poslodavac iz različitih razloga želi poslati zaposlene u prijevremenu mirovinu, ako ispunjavaju uvjete predviđene pravilnikom mirovinske blagajne. Zaposlenici su tada prinuđeni ići u mirovinu. U ovom slučaju imaju se pravo prijaviti kod blagajne za nezaposlene i dobivati dnevnice. Da li će i koliko dana morati čekati na te dnevnice, ovisi o tome je li njihova otpremnina bila veća od 126 000 franaka.
Ako je zaposlenik, primjerice, zarađivao 10 000 mejsečno i dobio 80 000 otpremnine od poslodavca, tada nema dodatnog čekanja na dnevnice.
Ako je zaposleni zarađivao isti iznos a dobio je 150 000 franaka otpremnine, onda od te sume oduzme 126 000. Dobijeni iznos od 24 000 se podijeli s mjesečnom plaćom i tako dobijemo broj mjeseci čekanja nakon završetka normalnog otkaznog roka. U ovom primjeru to je vrijeme od 2.4 mjeseca kroz koje umirovljeni zaposlenik, koji traži zaposlejnje, neće dobiti dnevnice od blagajne za nezaposlene. Mirovina mirovinske blagajne se računa kao zarada koja se oduzima od dnevnica blagajne za nezaposlene. Ukolko je dobivena mirovina veća od onoga što bi se dobilo od blagajne za nezaposlene, tada nezaposleni nema pravo na dnevnice od blagajne za nezaposlene, a ako bi iznos dnevnica bio veći od mirovine, onda se mirovina oduzme od iznosa dnevnica i nezaposleni dobija ostatak.

Prosinac 201002.2012