Životna osiguranja

Zaključivanje životnog osiguranja – kada, kako i zašto Iako zaključivanje životnog osiguranja u...
[ translate: 'Lebensversicherung' from: 'DE' ]
Zaključivanje životnog osiguranja – kada, kako i zašto
Iako zaključivanje životnog osiguranja u određenim životnim situacijama može biti od koristi, prije svakog zaključivanja je potrebno dobro promisliti.

Životna osiguranja ne trebaju svi, ali bi njihovo zaključivanje u sljedećim slučajevima bilo uputno:
 • nevjenčanim parovima koji imaju zajedničku djecu ili ako zajedno kupuju nekretnine
 • osobama koje se uspješno bave samostalnom djelatnošću, a ne uplaćuju u mirovinske blagajne (Pensionskasse)
 • mladim obiteljima, koje su ušteđevinu iz mirovinske blagajne upotrijebile za kupovinu stana. Uzimanjem novca iz mirovinske blagajne za kupovinu stana, mirovine su automatski manje u slučaju invalidnosti ili smrti, tako da se u ovom slučaju preporuča uzeti tzv."Risikoversicherung"
 • samohranom ocu odrasle djece, koji je za kupnju kuće ili stana uzeo novac iz mirovinske blagajne. U slučaju da on umre prije nego dođe u mirovinu, gasi se obveza mirovinske blagajne, a nasljednici moraju vratiti novac uzet za kupnju stana. Ovo se može pokriti zaključivanjem tzv. "Todesfallrisikoversicherung"


Osobe koje same žive i nemaju obitelj u principu ne trebaju životno osiguranje.

Svi ostali koji razmišljaju o životnom osiguranju trebaju voditi računa o sljedećem:
 
 1. Važno je prvo ispitati je li i zbog čega bi ovo osiguranje bilo potrebno
 2. Ustvrditi u kojim životnim situacijama bi bilo neopohodno koje rizike osigurati
 3. Nakon toga treba vidjeti kolika su osobna primanja i izdatci te što se želi i što je važno osigurati. Zaključiti ovo osiguranje da bi se samo štedjelo nije jedino ni najbolje rješenje.
  • Ako se netko želi osigurati samo u slučaju invalidnosti, može osigurati samo taj rizik.
  • U slučaju nesreće su svi zaposleni preko poslodavca osigurani, ako rade više od 8 sati tjedno, kako za nesreće na poslu tako i za nesreće koje se dese za vrijeme slobodnog vremena.
  • Za slučaj bolesti i nemogućnosti rada preporuča se osigurati, uzeti tzv. "Risiko Versicherung", kod kojega nema štednje, ali se ono lakše može promijeniti ukoliko se osobne potrebe promijene. Kad god je to moguće, odvojiti štednju od samoga osiguranja rizika.
  Ako se uzimaju miješana osiguranja, voditi računa o tome da se uzmu osiguranja s visokim garantiranim iznosima koja su se posljednjih godina pokazala najboljima jer se tako nabolje može računati na garantirane iznose navedene u policama.
 4. Osobno savjetovanje prije zaključivanja životnih osiguranja je neophodno. Prodavače osiguranja obvezno pitati za njihovu izobrazbu i iskustvo na tom području
 5. Dajte napraviti više ponuda različitih osiguravajućih društava da biste ih mogli usporediti, jer se sama osiguravajuća društva po tome što nude vrlo razlikuju.
 6. Što se tiče dužine trajanja osiguranja, važno je uzeti ono što se može plaćati, jer su ova osiguranja dugoročnija i ako dođe do prijevremnog prekida, u pravilu se mora računati s velikim gubitcima, osobito u prve 3–4 godine.
 7. Prilikom popunjavanja obrazaca važno je sve dobro pročitati, kod nejasnoća pitati i dati objasniti sve što nije jasno prije samog potpisivanja.
 8. Ni u kom slučaju ne davati neistinite podatke vezane za zdravstveno stanje. U tom slučaju osiguravajuće društvo može otkazati osiguranje ili ne isplatiti dogovoreno ako osigurani slučaj nastupi i utvrdi se da niste naveli istinu prilikom ispunjavanja obrasca. Tako automatski dolazi do velikih gubitaka.
 9. Pitati je li i kada je moguće povući ili otkazati osiguranje jer zakonom je to moguće samo u iznimnim situacijama.
 10. Prije potpisivanja sve dobro pročitajte i proučite posebno dio teksta koji je napisan sitnom slovima.

Valentina Matolic, listopad 201002.2012