Boravišne dozvole za umirovljenike

Mogućnost dovođenja umirovljenih roditelja iz Hrvatske u Švicarsku. Vjerojatno ste se ponekad upitali, da li je...
[ translate: 'Paar' from: 'DE' ]
Mogućnost dovođenja umirovljenih roditelja iz Hrvatske u Švicarsku.

Vjerojatno ste se ponekad upitali, da li je moguće i pod kojim uvjetima dovesti svoje roditelje iz Hrvatske da žive s vama u Švicarskoj.

Oni mogu doći u Švicarsku kao turisti, kao i sve ostale osobe, te boraviti tri mjeseca. Dužni su prijaviti se u općini boravka u roku od tjedan dana (Ured za prijavu stanovništva). Nakon tri mjeseca moraju napustiti zemlju na razdoblje od najmanje 3 mjeseca, zatim mogu ponovno boraviti još tri mjeseca, što znači da mogu boraviti ukupno 6 mjeseci u jednoj godini bez traženja bilo kakve vize.

Osoba bez stalne boravišne dozvole u Švicarskoj, a koja bi se htjela u njoj trajno nastaniti, mora ispunjavati sve dolje navedene uvjete:
 1. mora biti starija od 55 godina,
 2. mora biti na neki način povezana sa Švicarskom npr. da ima djecu ili unuke u Švicarskoj,
 3. ne smije biti zaposlena (ni u Švicarskoj, ni u nekoj drugoj zemlji),
 4. mora postojati želja da se trajno nastane u Švicarskoj,
 5. trebaju imati neophodna financijska sredstva tj. redovita primanja (oko 1400 CHF vlastite mirovine, udovičke mirovine ili neki drugi izvor prihoda. Ovdje nije dovoljno navesti da netko ima kuću ili stan, nego je potrebno priložiti ugovor o najmu te kuće ili stana.

Također nije dovoljno da djeca dotične osobe jamče za nju.

Da bi švicarski nadležni organi uopće razmotrili njenu molbu, dotična osoba se prije podnošenja molbe ne smije već nalaziti u Švicarskoj.

Postupak
Osoba, koja se želi trajno nastaniti u Švicarskoj, može se javiti u Švicarsko veleposlanstvo gdje će dobiti obrazac tzv. zahtjev za dobivanje švicarske vize koji mora ispuniti. Uz to mora priložiti sljedeću dokumentaciju :
 • molbu s obrazloženjem zašto želi živjeti u Švicarskoj kao i gdje trenutno živi,
 • kratki životopis, najvažnije podatke o djeci i gdje ona žive, te u slučaju smrti supruga /supruge priložiti i smrtovnicu,
 • potvrdu o nekažnjavanju
 • potvrdu o redovitim primanjima kao i ostaloj imovini
 • liječničko uvjerenje o trenutnom zdravstvenom stanju (bez obzira da li je osoba zdrava ili bolesna)
 • potvrdu banke da dotična osoba posjeduje 20 000 CHF vlastitih sredstava, koja bi kasnije u Švicarskoj važila kao neka vrsta jamstva na tzv. bokiranom računu (Sperrkonto). Tim novcem dotična osoba ne bi mogla raspolagati sve dok je trajno nastanjena u Švicarskoj, jedino u slučaju trajnog povratka u Hrvatsku.

Svu navedenu dokumentaciju Švicarsko veleposlanstvo treba poslijediti nadležnoj kantonalnoj službi za strance (Migrationsamt) u Švicarskoj. Ako navedena služba da odobrenje, dokumentacija se treba nadalje poslati na razmatranje saveznoj službi za strance u Bernu. Ako je i ta služba odobri, proslijeđuje se u Švicarsko veleposlanstvo u Zagrebu koje o tome obavještava dotičnu osobu.

Dotična osoba dobiva dozvolu boravka (boravišnu dozvolu B) u Švicarskoj, ali ne i rada.

Kada osoba dobije boravišnu dozvolu i preseli se u Švicarsku, dužna je u roku od mjesec dana prijaviti se kod nekog Zavoda za zdravstveno osiguranje (Krankenkasse).

Lipanj 2010, V.Matolic


02.2012