Kupovina putem interneta

Iako je kupovina putem interneta u posljednje vrijeme veoma raspostranjena, mali oprez kod te kupovine je neophodan...
[ translate: 'E-Shop' from: 'DE' ]
Iako je kupovina putem interneta u posljednje vrijeme veoma raspostranjena, mali oprez kod te kupovine je neophodan.

Kupovina putem interneta je u posljednje vrijeme, pogotovo kod mladeži, veoma raspostranjena. Vrlo je praktična, ponuda je velika a i cijene su u principu niže nego u prodavaonicama. Tako reći, štedi se i novac i vrijeme potrebno za traženje. Međutim, mali oprez kod kupovine putem interneta je neophodan. Neke tvrtke, odnosno dobavljači koji prodaju preko interneta uopće ne postoje, a što je teško provjeriti, i važno im je samo doći do brojeva vaših kreditnih kartica i vašeg novca. Od naručene robe često ni traga.
Kad kupujete on-line, treba voditi računa o sljedećem:
  • Dobro pogledajte web-stranicu dobavljača koji prodaje: je li u njoj navedena adresa i telefonski broj dobavljača, što je moguće provjeriti.
  • Uvjeti isporuke i mogućnosti zamjene robe moraju biti jasno navedeni. Prilikom ispunjavanja narudžbe vodite računa da navedete do kada naručena roba mora biti isporučena.
  • Kod popunjavanja osobnih podataka, navedite samo najnužnije.
  • Narudžbu obavezno otisnite, da imate bilo kakav dokaz u rukama da ste robu naručili.
  • Ne plaćajte unaprijed kad god je to moguće, jer u slučaju da roba ne bude isporučena ili bude isporučena s nedostacima, teško ćete dobiti natrag već uplaćeni novac.
  • Tražite da plaćanje ide putem pošte ili banke i to nakon primitka robe.
  • Kad zaprimite naručenu robu, odmah provjerite je li sve s njome u redu i ima li kakve nedostatke. I ovdje vrijedi zakonska garancija na tehničku robu godinu dana, osim ako nije nešto drugo ugovoreno.
  • U slučaju da dobavljač ne isporuči naručenu robu u dogovorenom roku, možete putem preporučenog pisma taj rok produžiti i navesti da ukoliko roba u tom roku ne bude isporučena, vi odustajete od kupovine. Ako vam odgovor na to pismo ne stigne, a roba ne bude u navedenom roku isporučena, niste više obvezni naknadno i kasnije poslanu robu zaprimiti.
  • U slučaju da je naručena roba unaprijed plaćena kreditnom karticom, a robu niste dobili, možete u roku od 30 dana nakon što ste dobili obračun od kreditne kartice da je roba plaćena, kupovinu stornirati. Voditi daljnji postupak obično se ne isplati jer ili cijena robe nije dovoljno visoka ili je dobavljač u inozemstvu.02.2012