Novi zakon o strancima od 2008

Najvažnije promjene u novom zakonu o strancima Švicarsko stanovništvo se 24.09.2006, s ukupno 68%...
[ translate: 'Richter' from: 'DE' ]
Najvažnije promjene u novom zakonu o strancima
Švicarsko stanovništvo se 24.09.2006, s ukupno 68% glasova, jasno izjasnilo za novi zakon o strancima, koji je stupio na snagu 01.01.2008.Ciljevi novog zakona o strancima su:
 1. Bolja integracija onih stranaca koji već žive i rade u Švicarskoj da bi ih sami Švicarci bolje prihvatili. To znači da će se ubuduće težište stavljati na dobro poznavanje jednog od službenih jezika Švicarske.
   
 2. Ograničeno i otežano dobivanje novih radnih dozvola za strance koji ne potječu iz EU ili EFTA zemalja.
  Radne dozvole moći će dobivati samo rukovodeće osoblje ili posebni stručnjaci i to samo ako se za ta radna mjesta ne mogu naći odgovarajuće osobe u Švicarskoj koje već imaju radne dozvole ili se one ne mogu naći iz EU ili EFTA zemalja.
   
 3. Sprječavanje raznih zlouporaba
  • strožije kazne poslodavcima koji zapošljavaju "na crno": kazne zatvora do godinu dana ili visoke novčane kazne, u težim slučajevima moguće obje kazne. Isto tako su predviđene novčane kazne i kazne zatvora za same radnike, koji uz to moraju izaći iz Švicarske i dobivaju zabranu ponovnoga dolaska.
  • tko sklopi tzv. fiktivni brak samo zbog dobivanja boravišne i radne dozvole u Švicarskoj ili pomogne da dođe do sklapanja takvog braka, a to bude otkriveno, može biti kažnjen kaznom zatvora ili novčanom kaznom.
  • kazna zatvora ili novčana kazna predviđena i za osobe koje dobiju dozvolu na osnovu davanja pogrešnih podataka ili ako su nešto važno svjesno prešutjele.
  • predvđene su kako novčane tako i kazna zatvora za sve one koji se ne pridržavaju obveza vezanih za prijave i odjave.

Vrste dozvola:
 1. Kurzaufenthalt Bewilligung – L dozvole su dozvole koje se dobivaju do godinu dana i koje mogu biti produžene za još jednu godinu. Dozvola se može dobiti ponovno, ali osoba mora izaći iz Švicarske određeno vrijeme. Promjena radnog mjesta moguća je samo pod određenim uvjetima. Novo je da i osobe s ovom dozvolom mogu dovesti bračne partere i djecu ako imaju odgovarajući stan, potrebna financijska sredstva i ako žive u istom kućanstvu.
   
 2. Aufenthaltsbewiligung - B dozvole - koje se dobivaju na godinu dana i obično se produžavaju svake godine za godinu dana. Dobivanje kao i produženje ove dozvole može biti vezano ispunjavanjem raznih uvjeta. (npr. dobro poznavanje jezika)
  Ova dozvola ne mora bit produžena u sljedećim slučajevima:
  1. ako je osoba u postupku dobivanja dozvole dala pogrešne podatke ili zatajila važne činjenice koje su bile odlučujuće za samo dobivanje te dozvole
  2. ako je netko osuđen na dugogodišnju kaznu zatvora
  3. ukoliko je osoba ometala javni red i mir i na taj način ugrožavala unutrašnju ili vanjsku sigurnost Švicarske
  4. ukoliko je živjela od socijalne pomoći
  5. ukoliko nije ispunjavala ono što joj je bilo pismeno naložno da mora izvršti.

  Novo je da osobe s B dozvolom mogu raditi u cijeloj Švicarskoj, tj. da mogu mijenjati radno mjesto u drugi kanton bez traženja novih dozvola. Isto tako, osobe s B dozvolom imaju pravo na promjenu mjesta stanovanja i prelazak u drugi kanton uz uvjet da su zaposlene. Prilikom promjene mjesta stanovanja je važno odjaviti se u starom a prijaviti u novom kantonu.
   
 3. Niederlassungsbewilligung - dozvola C se dobiva nakon 10 godina neprekidnog boravka u Švicarskoj, s tim da se prethodno mora najmanje 5 godina posjedovati dozvola B.
  Po novom zakonu dozvolu C mogu dobiti i nakon 5 godina osobe koje su se posebno dobro integrirale u Švicarskoj. Ovdje je ključno dobro poznavanje jezika.
  Produženje može biti uskraćeno iz istih razloga kao i kod produženja B dozvole ( gore navedeno, pod točkama a, b, c i d).

Stranci koji dolaze u Švicarsku bez da namjeravaju raditi, mogu boraviti u Švicarskoj bez traženja posebnih dozvola do 3 mjeseca, s time da se uredno prijave i odjave.

Dobivanje dozvole udajom/ženidbom
Zbog otežanih uvjeta za dobivanje novih radih dozvola za sve oni koji ne dolaze iz EU ili EFTA zemalja, praktično je jedini mogući način dobivanja dozvole boravka, a time i radne dozvole u Švicarskoj udajom ili ženidbom. Da bi se spriječile zlouporabe tj. sklapanje brakova samo zbog dobivanja dozvola, predviđeno je da matičari kod najmanje sumnje da se ne radi o braku s namjerom da se živi u zajedničkom kućanstvu, mogu odbiti sklapanje takvog braka. Npr. dovoljno je da se radi o paru kod kojega je razlika u godinama velika ili da ne govore istim jezikom.

Naknadno dovođenje obitelji u Švicarsku
Osobe s dozvolom B mogu dovesti bračnog partnera kao i djecu do 18 godina ako imaju odgovarajući stan, žive u zajedničkom kućanstvu i nisu ovisne o socijalnoj pomoći, tj. imaju potrebna financijska sredstva. Preporučuje se što ranije dovođenje bračnog partnera i djece, jer što više vremena prođe, to postaje sve teže. Prethodno se mora uputiti zahtjev i tek kada se dobiju potrebne dozvola, moguće je dovođenje bračnog partnera ili djece. Djeca do 12 godina moraju se dovesti u Švicarsku u roku od 5 godina, a djeca koja su navršila 12, ali nisu starija od 18 godina, mogu se dovesti samo u roku od 1 godine. Dobivanje dozvole za djecu i bračnog partnera može biti uvjetovano pohađanjem integracijskih tečajeva kao i dobrim poznavanjem jezika, odnosno pohađanjem tečajeva jezika. Djeca i bračni partner dobivaju B dozvole. Dobivanjem boravišne dozvole dobija se istovremeno i radna dozvola.

U slučaju odvojenog života ili razvoda bračnih partnera, onaj bračni partner koji je dobio dozvolu B preko svog partnera, gubi tu dozvolu , a dozvolu boravka i rada može zadržati tek dobijanjem samostalne dozvole C.

Osobe s dozvolom C: bračni partneri koji su dobili boravišne i radne dozvole u Švicarskoj udajom, odnosno ženidbom za partnera sa dozvolom C, dobivaju dozvole B, a tek nakon 5 godina samostalne dozvole C. Djeca do 12 godina dobivaju dozvole C, a starija od 12 B.

Bračni partneri koji su dobili boravišne i radne dozvole u Švicarskoj ženidbom, odnosno udajom, gube te dozvole ako su bili manje od 3 godine u braku ako žive odvojeno ili dođe do razvoda. Osobe koje su 3 i više godina u braku, nakon razvoda mogu ostati i dalje u Švicarskoj ako su dobre integrirane, tj. ako dobro govore jezik i ako su zaposlene i mogu se same uzdržavati ili ako postoje neki drugi važni razlozi ostanka u Švicarskoj (npr. ako je osoba bila žrtva nasilja ili je povratak te osobe u domovinu nemoguć).

Valentina Matolic02.2012