Studij u zrcalu vrijedećih zakonskih odrednica

Istinski raduje činjenica da se zadnjih godina sve više mladih ljudi odlučuje za studij. U ovom prilogu ću...
[ translate: 'Geld 3' from: 'DE' ]
Istinski raduje činjenica da se zadnjih godina sve više mladih ljudi odlučuje za studij. U ovom prilogu ću pokušati skrenuti pozornost na važne pojedinosti o kojima bi trebalo voditi računa pri odabiru i tijeku aktivnoga studija.

Izbor studija
Svi oni koji još uvijek, unatoč želji i odluci da nastave svoj obrazovni put, nisu odabrali vrstu studija mogu potražiti stručnu pomoć u za to predviđenim savjetovalištima. Mladi će u tim središtima dobiti korisne informacije, koje će im pomoći pri donošenju konačne odluke. U tim savjetovalištima se, po potrebi, provode testovi ("Studienwahlchek") pomoću kojih se utvrđuju sposobnosti i interesi budućih studenata. Testove pripremaju i provode stručne osobe. Mogu ih, dakako, napraviti i sami učenici. Naći će ih na ovim mrežnim stranicama: www.studienwahlcheck.ch ili explorix.ch.

Finacijska potpora
Roditelji su obvezni uzdržavati i novčano pomagati svoju djecu dok ne steknu prvu strukovnu naobrazbu. To može biti zanat, neka viša škola ili studij. Ako pak dijete, nakon završetka zanata ili studija, želi učiti i drugi zanat ili studij roditelji ga u tom slučaju mogu, iako nisu obvezni, nastaviti uzdržavati i novčano pomagati. Ima, međutim, okolnosti kada roditelji nisu obvezni niti se mogu prinuditi na novčano uzdržavanje djece ni tijekom stjecanja prvog profesionalnog stupnja. Riječ je o situacijama kada roditelji ne zarađuju dostatno ili imaju više djece koja bi željela studirati. U takvim slučajevima može se tražiti stipendija ili pozajmica od kantona. Sve informacije vezane uz tu problematiku mogu se dobiti u općinama na čijemu teritoriju konkretna obitelj boravi, a nerijetko u samim školama i sveučilištima, koje također daju te informacije. I ovdje je, kao uostalom na svim drugim životnim i profesionalnim područjima, veoma važno pravodobno prikupiti pouzdane informacije i držati se zakonskih okvira i vremenskih odrednica. Zahtjev za stipendiju treba poslati najmanje 3 do 4 mjeseca prije početka nastave. Podnositelj zahtjeva za stipendiju mora svojoj pismenoj molbi priložiti pisani dokaz da roditelji nemaju dostatna primanja da bi mogli svoju djecu novčano uzdražavati tijekom školovanja. U kantonu Aargau, primjerice, te se informacije mogu dobiti na mrežnoj stranici: www.ag.ch/stipendien. Ovdje valja naglasiti da se na stipendije ne plaća nikakav porez.

Plaćanje AHV/IV/EU doprinosa
Studenti koji rade doprinose za starosno i nasljedno osiguranje (AHV/IV/EU) plaćaju izravno preko svoga poslodavca. Studenti, pak, koji ne rade spomenute doprinose moraju uplaćivati od 1. siječnja godine u kojoj navršavaju 21 godinu života. Riječ je o minimalnom godišnjem iznosu od,primjerice, 480.00 CHF za 2014. godinu. Preporučljivo

je prijaviti se u kantonalnoj službi socijalnog osiguranja u mjestu studiranja prije 21. Rođendana. Studenti koji samo povremeno rade i zarađuju manje od 4'667.00 CHF godišnje, moraju nadoplatiti AHV doprinose do minimalnog godišnjeg iznosa. Tako će, primjerice, student koji je preko poslodavca uplatio 300.00 CHF za AHV/IV/EU tijekom godine, nadoplatiti još 180.00 CHF. Tko pak ne uplaćuje doprinose od navršene 21 godine, može to naknadno učiniti, za 5 posljednjih godina računajući unatrag od trenutka prijave. Studenti koji ne uplaćuju propisane doprinose tijekom studija, izlažu se riziku da im starosne mirovine budu manje. Studenti svoju zaradu moraju prijaviti kao dohodak poreznoj upravi. Iako je svaki student slučaj za sebe, ipak se može načelno reći da je, uz redovit studij, moguće raditi 20% što, dakako, najizravnije ovisi o tome kako pojedinac izlazi na kraj sa svojim obvezama, o organizaciji rada i učenja, a pokatkada i o izboru i vrsti studija.

Stanovanje
Više nije pravilo da mladi tijekom studija stanuju sa svojim roditeljima. Daleko češći slučaj je da iznajme negdje sobu ili stan s kolegama ili prijateljima. Kada više osoba stanuje zajedno u jednome stanu, javlja se pravna poteškoća glede ugovora o stanovanju. U tom slučaju nude se dvije zakonske mogućnosti. Prva mogućnost je da jedan student unajmi stan na svoje ime, a da se drugi vode kao njegovi podstanari. U tom slučaju on je odgovoran, kako za uredno plaćanje stanarine stanodavcu, tako i za svu moguću štetu u stanu. Druga mogućnost je tzv. "Solidarmieterschaft", prema kojoj svi stanari supotpisuju ugovor o najmu stana. U ovom potonjem slučaju stanodavatelj može tražiti naplatu stanarine pojedinačno od svakog stanoprimatelja u slučaju neplaćanja stanarine ili štete u stanu Ovdje je također važno naglasiti da, u slučaju da žele otkazati stan, dopis o otkazu moraju svi supotpisati. Sve do tada moraju plaćati stanarinu. Ovdje se, uz već rečeno, dodatno javlja problem vezan uz osiguranje, tzv "Haftpflichtversicherung". Ukoliko student stanuje kući ili nekom drugom gradu gdje je prijavljen kao "Wochenaufenthalter" , tada se u pravilu ne mora zaključivati posebno osiguranje, jer je osiguran preko obiteljske polise. Medjutim, ako student tijekom studija radi, ili tijekom školskih ferija ima neki posao kojim zarađuje više od "džeparca", tada bi trebao zaključiti posebno osiguranje. Te pojedinosti je najbolje provjeriti na početku studija u osiguravajućem društvu svojih roditelja, jer i tu ima velikih razlika od osiguranja do osiguranja.

Praktikum
Ubičajeno je da studenti za vrijeme studija odrađuju svoj praktikum u nekoj tvrtki. Na kraju praktikuma poslodavac im je dužan dati svjedodžbu. U svjedodžbi bi trebalo stajati kako je student radio i ponašao se tijekom vremena provedena u tvrtki.

Polaganje ispita
Za studente je ključno pitanje polažu li redovito ispite ili ne. Ukoliko student nije zadovoljan rezultatima ispita , može uložiti žalbu. Pri tome treba imati na umu da podnositelj žalbe, u slučaju njezina negativnoga ishoda, sam snosi troškove žalbenoga postupka. Praksa pokazuje da se žalba obično ne isplati, ako je student nezadovoljan samo dobijenom ocjenom. Većina sveučilišta, naime, ima organizirane pravne službe za pomoć studentima u takvim slučajevima, pa je razborito i preporučljivo najprije se obratiti tim službama.

Valentina Matolić03.2015