Zapošljavanje učenika i studenata

Osobito za vrijeme školskih praznika traže učenici i studenti poslove na određeno kraće vrijeme kako bi...
[ translate: 'LAW' from: 'DE' ]

Osobito za vrijeme školskih praznika traže učenici i studenti poslove na određeno kraće vrijeme kako bi zaradili nešto džeparca. Prilikom njihovog zapošljavanja trebalo bi voditi računa o sljedećem:

1) Zapošljavanje maloljetnih osoba do 18 godina nije regulirano posebnim zakonskim propisima.

2) Iako se ovdje radi o poslovima na određeno vrijeme, preporuča se sklapanje radnog ugovora u pismenom obliku u kojem su navedeni radno vrijeme, dužina radnog odnosa i visina plaće ili satnice.

3) Svi oni koji nisu napunili 18 godina starosti, moraju imati suglasnost roditelja da bi uopće mogli raditi.

4) Već s navršenih 13 godina starosti moguće je raditi i zarađivati, ali samo lakše poslove koji nemaju negativnog utjecaja na psihički i fizički razvoj mladih osoba. I roditelji i poslodavac dužni su voditi računa o tome da maloljetnici zapošljavanjem ne budu preopterećeni.

5) Maloljetnici do 18 godina ne smiju obavljati poslove opasne za njihovo zdravlje ili sigurnost te one koji mogu imati negatvnog utjecaja na uspjeh u školi. Na primjer, nije im dopušteno raditi takozvani «Akorodarbeit» niti sa sredstvima i materijalima koji bi mogli ugroziti njihovo zdravlje. Osim toga, nije im dopušteno upravljati strojevima ili alatima kod kojih postoji povećani rizik od nesreće.

6) Maloljenici mogu tek s navršenih 16 godina raditi u kafićima, restoranima ili hotelima kao konobari. Isto vrijedi i za izdavnje karata u kinima ili kazalištu.

7) Visina plaće ovisi o dogovoru. Navodimo jedan primjer za izračunavanje satnice (Zuger Industriverband):

Najniža satnica za 14-godišnjake je 9 franaka, 16-godišnjake 13 franaka, a kod 17godišnjaka mora iznositi najmanje 14.5 franka. Najniža satnica jednog 20-godišnjaka ne bi trebala biti manja od 20 franaka. Ovo su minimalni iznosi i smjernice. Uz ovu satnicu ima se pravo i na naknadu za odmor koja za dvadesetogodišnjaka iznosi 10.64%. Ta naknada se isplaćuje dodatno uz satnicu.

8) Što se tiče obračuna doprinosa na zarade, oni se moraju uplaćivati tek od 1.siječnja godine u kojoj netko navrši 18 godina starosti. Tko ima 18 godina i ne zaradi više od 2300, može plaćatidoprinose AHV/IV/EU, ali ne mora. U tom slučaju ti doprinosi se obračunavaju samo na zahtjev zaposlene osobe.

9) Kod nesreća za vrijeme radnog vremena vrijedi sljedeće: svi zaposleni obvezno su osigurani za nesreću koja im se dogodi za vrijeme radnog vremena, a ako rade za jednog poslodavca najmanje 8 sati tjedno, osigurani su i za nesreću izvan radnog vremena, u slobodno vrijeme.

10) Poslovi za vrijeme školskih praznika su obično na određeno vrijeme i ne mogu se otkazati osim ako to nije predviđeno u samom ugovoru.

11) Za štete nanesene poslodavcu za vrijeme radnog odnosa općenito je odgovorna zaposlena osoba, ako je šteta namjerno ili iz nemara učinjena. Koliko i hoće li netko morati platiti pričinjenu štetu na kraju ovisi o tome, koliko je to netko skrivio. Kod zapošljavanja maloljetnika uzima se u obzir nedostatak iskustva kao olakšavajuća okolnost.
10.2013