Ispunjavanje godišnje poreske prijave
U Švicarskoj građani svake godine moraju do kraja ožujka  ispuniti obrasce za prijavu poreza i to od navršene 18 godine života. Danas je uobičajeno elektroničko popunjavnje obrasca za prijavu poreza, koji se  može dobiti u obliku CD u općini stanovanja ili se može kopirati primjenom zato predviđenog specijalnog programa putem interneta( www.ag.ch/steuern). Ako imate pravi program i ako vam pri prvom ispunjavnju netko pomogne, neće vam biti teško popuniti elektronički obrazac. Navedeni rok za predaju popunjenog poreznog obrazca može se produžiti kod porezne službe do kraja lipnja bez navođenja posebnog razloga. Produženje roka se može tražiti i elekroničkim putem, tada je potrebno istiskati potvrdu. Tko svoju poreznu obvezu ne može platiti odjednom u predviđenom roku, može ju u dogovoru s poreznom službom plaćati u ratama. Postoje i dobri tečajevi na kojima se mogu svladati osnove popunjavanja prijave poreza. Tako možete uštedjeti iznos koji za popunjavanje plaćate svake godine. Neovisno o tome ispunjavate li porezni obrazac sami ili netko drugi ispunjava za vas prijavu godišnjeg poreza, važno je skupiti na vrijeme potrebnu dokumentaciju. Prije svega treba priložiti godišnji obračun plaće (Lohnausweis) oba bračna partnera, ako su oba zaposlena.  Tko radi još neki dodatni posao ili prima dnevnice za sastanke, treba i to priložiti. Prijaviti se moraju i isplaćene jubilarne plaće (Dienstaltergeschenke) kao i dobivene dnevnice osiguranja za nezaposlene, osiguranja u slučaju nesreće ili bolesti, životnog osiguranja, stipendije za školovanje neovisno od koga su dobivene, sve vrste mirovina kao i plaćene i primljene alimentacije za djecu i za uzdržavanje bračnog partnera. U potrebnu dokumentaciju spadaju  bankovni računi s datumom 31.12. u Švicarskoj,  ali i u  inozemstvu,  kao i procjene posjedovanih  nekretnina u i izvan Švicarske. To se treba navesti zato što su osobe koje žive u Švicarskoj dužne navesti sve što posjeduju u Švicarskoj i u inozemstvu u poreznom obrascu. U pravilu ne dolazi do dvostrukog oprezivanja imovine, jedino je moguć viši porezni stupanj i stoga plaćanje većeg poreza. Prijaviti bi trebalo i posjedovanje većih zaliha zlata i nakita, jahte, vrijedna umjetnička djela, automobile. Kod poreza je obično zanimljivo znati što može utjecati da godišnji iznos poreza bude manji. Od poreza se mogu odbiti godišnji uplaćeni iznosi za životna osiguranja kao i uplaćeni iznosi na tzv. 3a račun u banci. Isto tako sve vrste dugova, npr. hipotekarni krediti za kupovinu stana ili kuće, ostali krediti kod banke ili posudbe od privatnih osoba. U tim slučajevima neophodno je priložiti i dokaze o tome. Kredit za kupovinu auta se može odbiti od poreza za razliku od uplata za leasing auta. Osobe koje dobivaju dnevnice od osiguranja za nezaposlene, mogu odbiti paušalni iznos za troškove vezane uz traženje posla ili efektivne troškove ako su oni veći od paušalnog iznosa.Tečajevi koje ste sami platili i koji su potrebni i vezani za struku u kojoj radite, isto se mogu odbiti od poreza. Tko posjeduje kuću ili stan, može ili odbiti paušalni iznos za održavanje ili efektivno plaćeni iznos, ako on prelazi paušalni iznos i ako imate sačuvane plaćene račune. To se odnosi i na nekretninu u inozemstvu. Kod nekih kantona je moguće odbiti iznos za uzdržavnje bliskih srodnika u inozemstvu. U većini slučajeva uplaćeni iznos treba iznositi određeni minimlni iznos,  npr. ako je netko roditeljima putem banke uplatio 2'000 CHF godišnje, neće to moći odbiti od poreza u kantonu Aargau, a ako je uplatio 2'400 CHF, onda hoće. U većini slučajeva porezne službe traže i dokaz o plaćanju - potvrdu od banke i potvrdu da se navedene pomognute osobe ne mogu same o sebi skrbiti. Veći troškovi liječenja ili terapija mogu se odbiti od poreza ako su ispunjeni određeni uvjeti kao i plaćene premije za zdravstveno osiguranje, ali samo do određene visine. Uplate dobrotvornim organizacijma također se mogu odbiti, s tim da su često predviđeni minimlni i maksimalni iznosi odbitaka(od 100.- CHF naviše). Obitelji u kojima su oba bračna partnera zaposlena, mogu odbiti troškove za čuvanje djece.
Prosinac 2017